NE BAJLÓDJON A KÖLTÖZÉSSEL...

KÖLTÖZZÖN GYORSAN ÉS OKOSAN!

Vállaljuk nehéz tárgyak szállítását, költöztetést és belföldi fuvarozást is.

 

Belföldi fuvarozás

   
 

Költöztetés

   
 

Nehéz tárgyak szállítása

   

Cégfilozófiánk

A Hórukk-Speed  bt. a költöztetési és a fuvarozási szolgáltatás terén piacvezető szerepre törekszik a regionális térségben. Ez irányú erőfeszítéseink sikeressége a bizalom megszerzésén és megtartásán múlik nagymértékben, melyet vezetőink, alkalmazottaink emberi-, szakmai tisztességével és maximális kötelességtudatukkal értek el.  

Figyelmünk kiterjed alkalmazottaink megbízóval szembeni magatartására és megjelenésére, hogy a legjobb minőségű szolgáltatást tudjuk nyújtani. Mindezek figyelembe vételével sem tudnánk elérni céljainkat, ha az eszköz- és gépjármű parkunk kialakításánál nem vennénk figyelembe a legkorszerűbb, legfejlettebb megoldásokat. 

Fontosnak tartjuk a munka megkezdése előtt hatás-, megoldási- és problémakezelési tanulmány készítését.
Vezetőink, alkalmazottaink folyamatosan gyarapítják szakmai tudásukat.  Szakmai kiállításokat látogatunk és szakmai folyóiratokat járatunk.

Tagjai vagyunk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamarának.

Erőnkön fölüli megbízásokat nem vállalunk el. A megbízás elvállalása előtt a feladat szakmai-, gazdasági-, kockázati- és emberi erőforrás-szükségletét elemezzük
Ösztönözzük és jutalmazzuk munkatársainkat, hogy kimagasló teljesítményeket érjenek el.

Alkalmazottaink ruházata egységes, cégjelzéssel és névvel ellátott. 
Ügyfeleinkkel hosszú távú kapcsolatok kialakítására  törekszünk.
A Hórukk-Speed bt. vezetése a folyamatos fejlődés híve.
A környezetvédelemi elvárások maximális betartását vezetőink és alkalmazottaink egyaránt fontosnak tartják munkavégzésük során.

Környezetvédelem

A Hórukk-Speed bt.  maximálisan betartja a környezetvédelmi előírásokat és  lehetőségeihez mérten áldoz ezen felül arra, hogy munkavégzése során a lehető legkevésbé terhelje környezetét.
Telephelyeink megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.
Gépjárműparkunkat folyamatosan modernizáljuk a fenntartható fejlődés figyelembe vételével.


Munkatársainkat ösztönözzük gazdaságos kihasználtságra, ezáltal csökkentve a felesleges út használatot és a CO2 kibocsátást.
Speciális megbízásaink /lomtalanítás, selejtezés stb./ során keletkező hulladékot mindig az adott hulladék gyűjtésére szakosodott cégek telephelyeire szállítjuk.
A munkánk során használt segédeszközök /pl. papírdoboz/ ill. segédanyagok /ragasztószalag/ kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetünk az újra hasznosíthatóságra.


Minőség

A Hórukk-Speed bt. megalakulásától fogva a szolgáltatásaik mind magasabb fokú végzésére törekedett. Minőség rendszerünket, a költöztetés és fuvarozás sajátosságainak figyelembevételével, partnereink felmerülő igényeinek kielégítésére építettük fel és fejlesszük folyamatosan:

Szakmai, pénzügyi múltunk ellenőrizhető, súlyos hiba- és      visszaélésmentes
Főbb szervezetek tagjai vagyunk/Kamara, Fuvosz, stb./

 Minden előírt engedéllyel rendelkezünk

 • Belföldi Árufuvarozói Vállalkozói
 • Nemzetközi Árufuvarozói Vállalkozói

 Biztosításaink mindenre kiterjednek:

 • CMR
 • Gépjármű felelősség biztosítások
 • Rakománybiztosítás
 • CASCO

Gépjárműveink műszaki vizsgáztatását a Csongrád Megyei Közlekedési    Felügyelet végzi.
Szakfolyóiratok rendszeres olvasása.
Szakkiállítások látogatása.
Modern kommunikációs-rendszer alkalmazása az elérhetőség és a kapcsolat  tartás hatékonysága végett.

Az általunk felállított minőség megőrzésére garanciát nyújt munkatársaink, alvállalkozóink felé támasztott szigorú követelményeink.

Alkalmazottakkal szemben támasztott követelményeink:

 • A jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkezzen / PÁV, BÁF, NÁF stb./
 • Szakmai továbbképzéseken, kiállításokon való részvétel.
 • A munkavégzés előtt hatás-, megoldási- és problémakezelési tanulmány    készítése.
 • Igény szerint Megbízóval való állandó kapcsolattartás.
 • Megbízó rendelkezéseinek betartása.
 • Megbízó érdekeinek szem előtt tartása.
 • Megbízás legegyszerűbb, legolcsóbb, leghatékonyabb végre hajtása.
 • Gépjárművek, eszközök állagának megóvása, javítása.
txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16